Forum Navigation
Go Back   Boxing Forum > Non Boxing Talk > Pinoy Lounge

View Poll Results: What is ur religion?
Christian 61 64.21%
Islam 9 9.47%
Hinduism 2 2.11%
Buddhism 2 2.11%
Other 21 22.11%
Voters: 95. You may not vote on this poll

Reply
 
Thread Tools
Old 09-19-2009, 02:20 AM #21
James307 James307 is offline
Atheist na Babalu
 
Join Date: Apr 2009
Location: Pampanga
Posts: 709
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power: 14
James307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond repute
Points: 6,818.48
Bank: 1,020.15
Total Points: 7,838.63
Gay and Lesbian Pride - killakali Gay and Lesbian Pride - killakali Gay and Lesbian Pride - Akinapepemo Gay and Lesbian Pride - Akinapepemo 
Post *****Kaligtasan, Demokrasya at Pag- ibig (Diyos at Tao)*****

(This is for the matured people of the Philippines, with understanding, respect and sincerity for the reader)

Sa simula pa lamang ay mabuti na ang Diyos sa kanyang mga nilikha, Ang Diyos na makapangyarihan, banal at spiritu na gumagabay at nag- iingat sa Kanyang mga lingkod.

Na Kanyang pinili ang bayang Israel na Kanyang sariling bayan at pinagpala at pinadakila, na upang maganap ang Kanyang Salita at siya ay makilala kasama ang maraming himala na ginawa niya.

Ang Diyos na mabuti at matuwid sa Kanyang hatol, Siya na Diyos ng mga israelita at hentil, Ang Diyos ng ninunong Abraham, Isaac at Jacob sa 12 lipi ng Israel, sa mga propeta at apostol patungo sa mga kristiano.

Na siya na nag- iisang Diyos sa tatlong persona (Ama, Anak at Spiritu Santo). Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat at nasa lahat ng dako.

Hindi niya pinabayaan na ang tao ay mapahamak sa impyerno dahil sa kasalanan, bagkus dahil sa Kanyang habag at dakilang pag- ibig binigay namatay si Hesus na kaisa isang Anak upang mamatay sa Krus para tayo ay tubusin at maligtas sa Pananampalataya natin sa Kanya...

Na tayo ngayon na sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan sa langit dahil sa Kanyang dakilang sakripisyo at sa Kanyang mahal na dugo.

Na tayo na marumi at masama ay nabago at palaya, nabuksan ang isipan sa katotohanan at mabuti.

Ang Salita ng Diyos na naganap mula sa bayang Israel (Holy Land), patungo sa Europe (Protestantismo), Amerika (Ebanghelismo), patungo sa Afrika (Misyon), sa Asia (Pilipinas bilang missionary field) at oceania (sa pamamagitan pag tira ng mga ingles dito.)
Mula sa Kasaysayan at kaganapan ng kasulatan ng mga hula at pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng dako, hanggang sa muli niyang pagbabalik, Maganap nawa – Amen.“Naniniwala ako na lahat ay pantay- pantay at may karapatang malaman ang katotohanan…” –James307

Message fr: Beulah land Baptist Church

[09-19-09/1:00PM/A.C. Pamp. Philippines]

Visit: James307.blog.com for more info.

Thank you for your concerns and God bless you all…

TO SERVE GOD AND PROTECT PEOPLE.

~End~
James307 is offline   Reply With Quote
Old 09-19-2009, 02:45 AM #22
Alexandros Alexandros is offline
Banned
 
Join Date: Jun 2009
Location: Babylon
Posts: 1,490
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
Alexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond repute
Points: 2,191.00
Bank: 0.00
Total Points: 2,191.00
A lucky charm 4 ya homey - mangler Anting-Anting! - JM1 Here homey. You need some food - mangler LIBOG :D - happy_man Soft drink for ya homey - mangler 
Have a brew on me homey - mangler 
Myasthenia Gravis - Ovarian Cancer - Sexual Assault - Substance Abuse - mangler 
Default

lollll!
Image View Removed. Please Click Here.
Alexandros is offline   Reply With Quote
Old 09-19-2009, 03:58 AM #23
hotshoes hotshoes is offline
Grass Smoker
 
Join Date: Feb 2006
Posts: 1,600
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 21
hotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond reputehotshoes has a reputation beyond repute
Points: 9,174.42
Bank: 1,475.55
Total Points: 10,649.97
salamat - Mr._Pink para sa mga gift mo - sinned Eat up homey - mangler Sumthin to drink - mangler gift pre - Jack Napier 
Cultural Diversity - Hunger - Leukemia - Lupus - Melanoma - Racial Tolerance - Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome - Self Injury - mangler 
Default

james bat ka nag post nito dito?
hotshoes is offline   Reply With Quote
Old 09-19-2009, 04:01 AM #24
Alexandros Alexandros is offline
Banned
 
Join Date: Jun 2009
Location: Babylon
Posts: 1,490
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
Alexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond reputeAlexandros has a reputation beyond repute
Points: 2,191.00
Bank: 0.00
Total Points: 2,191.00
A lucky charm 4 ya homey - mangler Anting-Anting! - JM1 Here homey. You need some food - mangler LIBOG :D - happy_man Soft drink for ya homey - mangler 
Have a brew on me homey - mangler 
Myasthenia Gravis - Ovarian Cancer - Sexual Assault - Substance Abuse - mangler 
Default

membro siguro yan ng dating daan
Image View Removed. Please Click Here.
amen bro. mike
Image View Removed. Please Click Here.
Alexandros is offline   Reply With Quote
Old 09-25-2009, 09:04 AM #25
James307 James307 is offline
Atheist na Babalu
 
Join Date: Apr 2009
Location: Pampanga
Posts: 709
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power: 14
James307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond repute
Points: 6,818.48
Bank: 1,020.15
Total Points: 7,838.63
Gay and Lesbian Pride - killakali Gay and Lesbian Pride - killakali Gay and Lesbian Pride - Akinapepemo Gay and Lesbian Pride - Akinapepemo 
Default Katotohanan upang mapalaya!

Ang kaligtasan ng kaluluwa ay nakasalalay sa Diyos sa Kanyang biyaya at pinaalam niya sa lahat ang daan sa kaligtasan,
na ng tanggapin mo si Hesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, Ito ay hindi nabibili ng pera o natutumbasan ng anumang gawa, relihiyon, o tradisyon. (Epeso 2:8-9)

Tulad ng iba na nabulag ni satanas ng mga maling doktrina at hindi umuunawa sa Salita ng Diyos, walang taong perpekto at lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kalwualhatian ng Diyos (Roma 3:10).

Hindi natin matutumbasan ang ginawa ni Hesus sa krus ng kalbaryo(Juan 3:16), na kung ibabatay tayo sa ating mga gawang tama bagsak pa rin tayo dahil tayo ay nagkakasala araw araw, malaki man o maliit at ang magtanggi nito ay isang sinungaling...

Lahat ng tao ay marumi at walang marumi na nakakapasok sa langit, walang taong nabuhay sa mundong ito na malinis liban kay Kristo.

Na sa Kanyang perpektong sakripisyo (Ang mahal niyang dugo) na naglilinis at nag- aalis ng kasalanan sa tao.

Siya ang tubig ng buhay na nagbibigay buhay, nakakapagligtas at kapanganakan muli sa Spiritu (Juan 3:3), Siya ang daan, ang buhay at katotohanan (Juan 14:6)

Alay niya ay buhay na walang hanggan sa langit sa mga nanampalataya, ito ay pangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling (Tito 1:2).

Lahat ng sumampalataya ay nagbubunga ng mabuti at mananatili hanggang sa katapusan, at gagantimpalaan ng Diyos ang nagtatapat sa Kanya.

Sa mga makasalanan na hindi tumanggap sa Panginoong Hesu- Kristo imbis nagtiwala sa kanilang mga gawa ay ibubulid sa lawa ng apoy ang Impyerno kasama si satanas na nandaya at kanilang sinundan.

(Takenote: sa aklat ng santiago)

"Na sinasabing ang pananampalatayang walang gawa ay patay..."

In response sa mga di nakakaunawa ng mga salitang ito na si Apostol Santiago po ay nakikipag usap sa mga MANANAMPALTAYA, sa mga tumanggap na kay Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang Iglesia na binubuo ng mga ligtas hindi nakikipag usap si santiago sa mga di naman ligtas at di naman nakakaunawa sa Salita ng Diyos dahil hindi sila ginagabayan ng Banal na Spiritu.

"Si Santiago ay tumutukoy sa Pananampalatayang nagbubunga o ang kanilang mga testimonya bilang mga tinawag na KRISTIANO... bilang mga sumusunod kay Kristo na kanilang sinampalatayanan at tinanggap.

Kasi may mga nagkukunwaring Kristiano daw sila pero nakikita sa kanilang mga buhay at bunga na hindi matuwid at makasanlibutan, sila na mga bulaan, mga ipokrito, at nagmamalinis lamang.

at nakakalungkot na maraming tao ang ganyan, wala akong sinabing lahat ng Kristiano ay perpketo kung mamuhay at di na nagkakasala sa panahon ngayon.

Pero nais ng Diyos na gawin natin ang tama sa ating makakaya at manatili sa ating Pananampalataya, dahil ang Diyos ay mabuti at matuwid sa Kanyang mga hatol...

Kaya nawa ay mamulat na ang mga ibang tao sa mundong Kristiano kuno, lalo na ang ibang pinoy na sumusunod sa maling turo ng mga bulaang mangangaral upang iligaw sila at makikita naman kung ano sila sa kanilang buhay dahil na rin sa mga maling doktrinang sinusunod nila sa kanilang mga buhay.

Ito ay hindi upang sirain ang mga iba kundi imulat ang mata ng mga tao sa katotohanan, wag po tayong padaya, kung sinasabi nating tayo ay may sariling pananampalataya, alamin ang katotohanan pagka't ito ang magpapalaya sa lahat na bihag ng kasalanan at kasinungalingan

"Ang maging isang tunay na Kristiano ay maging mananampalataya at tagasunod ni Kristo..."- James307


Philippines for Jesus!

By: Baptist Church, 702 DZAS[/i]
James307 is offline   Reply With Quote
Old 10-13-2009, 10:41 PM #26
James307 James307 is offline
Atheist na Babalu
 
Join Date: Apr 2009
Location: Pampanga
Posts: 709
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power: 14
James307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond reputeJames307 has a reputation beyond repute
Points: 6,818.48
Bank: 1,020.15
Total Points: 7,838.63
Gay and Lesbian Pride - killakali Gay and Lesbian Pride - killakali Gay and Lesbian Pride - Akinapepemo Gay and Lesbian Pride - Akinapepemo 
Default "Life is what we make it, To live is to serve!..."

All of us are not perfect; we do mistakes and learn from it, so why will you judge the one who commit mistake when you can teach him/her for good, with love…

Every one of us created equally by God the creator and savior in spirit and truth, pride is the reason of discrimination and division when no humbleness to every individual.

Hindi natin kailangan abutin o pangarapin ang mataas na pwedeng makasama sa atin, tayo ay nilikha upang magkaroon ng purpose sa buhay at gawin ang tama sa makakaya natin.

Ang maging simple ay maging kuntento at ito ang magpapaunlad sa tao physical at spiritual, lahat ng kalungkutan, problema at trahedya ay pagsubok sa ating pananampalataya at dito tayo tatatag…

Ang resulta ng maling desisyon ay kapahamakan o pagsisisi, binigay ng Diyos ang Kanyang Salita upang gawing sandigan ng ating paniniwala at gabay sa ating mga buhay at ito ay kumpleto.

Hindi sarado ang langit para sa ating mga panalangin ng pag hiling o pagsisisi sa ating mga kasalanan, lahat ng bagay ay may dahilan at lahat ng mabuti ay mapalad at ang masama ay sa ikasusumpa.

Naniniwala ako bilang isang tunay na filipinong kristiano sa katotohanan at liwanag, na ililigtas ang aking bayang Pilipinas sa pananalig kay Hesus na Tagapagligtas at Panginoon...

Ibubukas ng Diyos ang mata ng mga tao upang Makita nila ang katotohanan, at ibabagsak ng Diyos si satanas kasama na ang mga tagasunod, mga masasama at ipokrito.

Unity, Peace, Love, Hope, Freedom, Justice, Truth, Humbleness, Equality, and Respect is what we need!

A true democracy is against any oppression, slavery, immorality, guilt and discrimination.

We live and we die, we leave good or bad example for coming generations and memories those cherries.

To choose GOD is to choose GOOD, to choose SIN is to choose EVIL, we can make a truthful change for a cause.

Loyalty and commitment in every responsibility is without any excuse or exemptions.

All power, richest, popularity and things of this world is temporal, can be corrupt or will pass away time by time unto fall.

The heart of a servant is good and true this is humility that all people must have, not crab mentality, foolishness, hypocrisy or immoralities.


(No to corruption, terrorism, discrimination, crimes, drugs, prostitution, alcoholic and smoke, gambling and all evil acts.) –James307

James307 is offline   Reply With Quote
Old 10-13-2009, 10:52 PM #27
PrtyBoyDlicious PrtyBoyDlicious is offline
OnePunchWonder
 
Join Date: Nov 2006
Location: Dallas, TX
Posts: 2,324
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 23
PrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond repute
Points: 7,738.00
Bank: 1,000.00
Total Points: 8,738.00
beer para sa iyo, bro! - jhacen u obviously need this my man - Roja's480 
Default

alien! alien! alien!
PrtyBoyDlicious is offline   Reply With Quote
Old 10-13-2009, 10:58 PM #28
PrtyBoyDlicious PrtyBoyDlicious is offline
OnePunchWonder
 
Join Date: Nov 2006
Location: Dallas, TX
Posts: 2,324
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 23
PrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond reputePrtyBoyDlicious has a reputation beyond repute
Points: 7,738.00
Bank: 1,000.00
Total Points: 8,738.00
beer para sa iyo, bro! - jhacen u obviously need this my man - Roja's480 
Default

Quote:
Originally Posted by James307 View Post
lahat ng kalungkutan, problema at trahedya ay pagsubok sa ating pananampalataya at dito tayo tatatag…

Brother James, question, pano po naging pagsubok sa pananampalataya ang problema o trahedya, sadya po bang nangyayari ito sa bawat nilalang?

peace..
PrtyBoyDlicious is offline   Reply With Quote
Old 10-14-2009, 02:08 AM #29
top7gun top7gun is offline
Banned
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 1,441
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
top7gun has disabled reputation
Points: 1,619.00
Bank: 0.00
Total Points: 1,619.00
Default

Quote:
Originally Posted by James307 View Post
All of us are not perfect; we do mistakes and learn from it, so why will you judge the one who commit mistake when you can teach him/her for good, with love…

Every one of us created equally by God the creator and savior in spirit and truth, pride is the reason of discrimination and division when no humbleness to every individual.

Hindi natin kailangan abutin o pangarapin ang mataas na pwedeng makasama sa atin, tayo ay nilikha upang magkaroon ng purpose sa buhay at gawin ang tama sa makakaya natin.

Ang maging simple ay maging kuntento at ito ang magpapaunlad sa tao physical at spiritual, lahat ng kalungkutan, problema at trahedya ay pagsubok sa ating pananampalataya at dito tayo tatatag…

Ang resulta ng maling desisyon ay kapahamakan o pagsisisi, binigay ng Diyos ang Kanyang Salita upang gawing sandigan ng ating paniniwala at gabay sa ating mga buhay at ito ay kumpleto.

Hindi sarado ang langit para sa ating mga panalangin ng pag hiling o pagsisisi sa ating mga kasalanan, lahat ng bagay ay may dahilan at lahat ng mabuti ay mapalad at ang masama ay sa ikasusumpa.

Naniniwala ako bilang isang tunay na filipinong kristiano sa katotohanan at liwanag, na ililigtas ang aking bayang Pilipinas sa pananalig kay Hesus na Tagapagligtas at Panginoon...

Ibubukas ng Diyos ang mata ng mga tao upang Makita nila ang katotohanan, at ibabagsak ng Diyos si satanas kasama na ang mga tagasunod, mga masasama at ipokrito.

Unity, Peace, Love, Hope, Freedom, Justice, Truth, Humbleness, Equality, and Respect is what we need!

A true democracy is against any oppression, slavery, immorality, guilt and discrimination.

We live and we die, we leave good or bad example for coming generations and memories those cherries.

To choose GOD is to choose GOOD, to choose SIN is to choose EVIL, we can make a truthful change for a cause.

Loyalty and commitment in every responsibility is without any excuse or exemptions.

All power, richest, popularity and things of this world is temporal, can be corrupt or will pass away time by time unto fall.

The heart of a servant is good and true this is humility that all people must have, not crab mentality, foolishness, hypocrisy or immoralities.


(No to corruption, terrorism, discrimination, crimes, drugs, prostitution, alcoholic and smoke, gambling and all evil acts.) –James307

great start... hey father, vicar?

i guess it's high time for us to have a pastor in our group!

here is an open invitation for you to join the exclusive balut and penoy power club.
or should i say penoy and balut.... im confused.
top7gun is offline   Reply With Quote
Old 10-14-2009, 10:56 AM #30
Bogler Bogler is offline
Undisputed Champion
 
Join Date: Apr 2005
Posts: 3,289
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
Bogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond reputeBogler has a reputation beyond repute
Points: 8,806.00
Bank: 1,000.00
Total Points: 9,806.00
cheers pare - Makavelli can't just have one beer - Makavelli dagdag natin beer mo pre - Makavelli 4 beers is better than 3...isa pa - Makavelli G35 Owners need beer - Makavelli 
cheers, pare!! - Chadmack 
Default

Quote:
Originally Posted by top7gun View Post
great start... hey father, vicar?

i guess it's high time for us to have a pastor in our group!

here is an open invitation for you to join the exclusive balut and penoy power club.
or should i say penoy and balut.... im confused.

tigilan mo na nga yang kakornihan mong yan iho... o iha?
Bogler is offline   Reply With Quote
Reply

Share This With Friends

Tags
"life, "we, (diyos, *****kaligtasan, *ano, ako at ang pilipinas, bagyong, bible and cellphone, buhay?*, call, christian, common sense, demokrasya, evolution, facebook*, friends, god, god!, godblessisrael, history...", human, ibig, ignorant, ipokrito, iyong, james, james baklang kabayo, james is an idiot, jamescopy and paste, katotohanan, kristiano, life, listen, live, live what you believed, make, mapalaya!, pag-, pagbabago, patay, pekeng, pilipinas kong mahal, pinoy!, pipz, poll/survey, praise, proud, repentance and thanks, republika ng pilipinas, rights..., salvation, science, sendong, serve!...", tao)*****, technology, this..., thread, true color, upang, wake, word of god

Thread Tools

Posting Rules
Forum Jump

 

All times are GMT -4. The time now is 04:55 PM.